เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ร้อยละเท่าไหร่

มีความจำเป็นที่จะต้อง เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ผู้ต้องหา เมื่อท่านมีมูลค่าหลักทรัพย์ ที่จะใช้ประกัน ไม่พอ ท่านจึงต้องทำการเช่าหลักทรััพย์ โดยท่านจ่ายเงินเพียงส่วนหนึ่งของมูลค่าหลักทรัพย์เท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างมาก ถ้าไม่มีการเช่าหลักทรัพย์ ตัวผู้ต้องหาเองคงต้องติดคุก ทั้งที่บางราย เงินที่จะใช้ประกันตัวนั้น  ขาดเพียงไม่กี่สตางค์ นี่คือกระบวนการทางศาล ที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจ ดังนั้นจึงต้องศึกษากันเอาไว้ เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการดำเนินการ

ตัวอย่างข้อหาที่ใช้ หลักทรัพย์ประกัน

  1. ความผิดเกี่ยวชีวิตร่างกาย ตัวอย่างข้อหาที่ เช่าหลักทรัพย์ประกัน ได้แก่ ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย , ประกันคดีทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย , ทำร้ายร่างกาย , เข้าร่วมชุลมุนต่อสู้โดยมีผู้ตาย , ทารุณผู้อื่นเพื่อให้ฆ่าตัวตาย
  2. ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตัวอย่างข้อหาที่ ใช้หลักทรัพย์ ได้แก่ เข้าประชุมอั้งยี่หรือซ่องโจร อั้งยี่ , ซ่องโจร , ความผิดฐานมั่วสุม 10 คนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง , ซ่องโจร
  3. ความผิดเกี่ยวกับก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ตัวอย่างข้อหาที่ ใช้หลักทรัพย์ประกัน ได้แก่ มาตรา 217 วางเพลิงกรณีธรรมดา , มาตรา 228 ทำให้เกิดอุทกภัย ขัดข้องแก่การใช้น้ำ , มาตรา 232 ก่ออันตรายแก่ยานพาหนะ , มาตรา 219 ตระเตรียมการวางเพลิง
  4. ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตัวอย่างข้อหาที่ประกัน ได้แก่ ปลอมเอกสารกรณีพิเศษ , ปลอมเอกสารสิทธิ์ , กรอกข้อความในกระดาษที่มีลายมือชื่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม

หลักทรัพย์ประกันตัว ได้แบ่งเป็นได้หลายประเภทคือ


ประเภท ความคล่องตัวของหลักทรัพย์ remark
1. พันธบัตรรัฐบาล ใช้ได้เลย
2. ตำแหน่งค้ำประกัน ตรวจสอบด้วยว่าศาลแต่ละที่จะอนุญาตหรือไม่อย่างไร ตรวจสอบดีๆ
3. เงินสด ใช้ได้คล่องตัวมากที่สุด ดีที่สุด
4. กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ ติดต่อหาซื้อได้ที่ศาลนั้นๆ มีผู้ให้บริการอยู่ เตรียมเอกสารดีๆ ใช้หลายอย่าง เตรียมให้ครบ
5. โฉนดที่ดิน ต้องมีการประเมินราคาก่อน ที่กรมที่ดิน เอกสารประเมินราคา ต้องมี

แต่ละข้อหา เช่า หลักทรัพย์ประกันตัว ราคาเท่าไหร่

ข้อหา มูลค่าหลักทรัพย์ที่ต้องใช้
1. ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย หลักทรัพย์ 20,000 บาทขึ้นไป
2. ฐานมั่วสุม 10 คนขึ้นไปให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง 20,000 บาทขึ้นไป
3. ถ้าเป็นการกระทำในขั้นพยายามกระทำผิด หลักทรัพย์ 200,000 บาทขึ้นไป
4. ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หลักทรัพย์ 100,000 บาทขึ้นไป
5. ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 400,000 บาทขึ้นไป
6. ฐานกระทำโดยประมาท มีผู้ถึงแก่ความตาย หลักทรัพย์ 100,000 – 150,000 บาทขึ้นไป
7. ถ้าเป็นกรณี ม.335 ทวิ 336 ทวิ 200,000 บาทขึ้นไป
8. ฐานแจ้งความเท็จ 50,000 บาทขึ้นไป
9. ฐานปลอมเอกสาร ( ม. 264) หลักทรัพย์ 50,000 บาทขึ้นไป
10. ฐานชุลมุน มีผู้ถึงแก่ความตาย 50,000 บาทขึ้นไป
11. ฐานลักทรัพย์ (ม.335) 120,000 บาทขึ้นไป
12. ฐานกระทำอนาจาร หลักทรัพย์ประกันตัว 500,000 – 100,000 บาทขึ้นไป
13. ฐานพรากผู้เยาว์ พรากเด็ก 120,000 บาทขึ้นไป
14. ถ้าผู้กระทำผิดเป็นหัวหน้า 50,000 บาทขึ้นไป
15. ฐานทำลายเอกสาร พินัยกรรมของผู้อื่น 80,000 บาทขึ้นไป
16. ถ้าเป็นทรัพย์สินตามมาตรา 218 300,000 บาทขึ้นไป
17. ฐานเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักไป เพื่อการอนาจาร หลักทรัพย์ 200,000 บาทขึ้น
18. ฐานรีดเอาทรัพย์ 120,000 บาทขึ้นไป
19. ฐานฉ้อโกง ฐานยักยอกทรัพย์ ฐานทำให้เสียทรัพย์ 3ใน 4 ของจำนวนเงินหรือทรัพย์ที่กระทำแต่ขั้นต่ำ20,000 บาทขึ้นไป
20. ฐานกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท 100,000 บาทขึ้นไป
21. ฐานฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ แสดงหลักฐานเท็จ 60,000 บาทขึ้นไป
22. มีอาวุธปืนหรือของกลาง 30,000 บาทขึ้นไป
23. ฐานกระโชกทรัพย์ 100,000 บาทขึ้นไป
24. ถ้าใช้อาวุธ 30,000 บาทขึ้นไป
25. ฐานปลอมเอกสาร (ม. 266) 200,000 บาทขึ้นไป
26. ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 20,000 บาทขึ้นไป
27. ฐานชุลมุนมีผู้ได้รับอันตรายสาหัส 20,000 บาทขึ้นไป
28. ถ้าถูกประทุษร้ายเกินกว่า 50 000 หรือลักทรัพย์โดยวิธีล้วงกระเป๋า หลักทรัพย์ 100,000 บาทขึ้นไป
29. ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 100,000 บาทขึ้นไป
30. ฐานให้สินบนเจ้าพนักงานในการปกครอง 50,000 บาทขึ้นไป
31. ถ้าร่วมกันข่มขืนโดยการโทรมหญิง 200,000 บาทขึ้นไป
32. ฐานปลอมเอกสิทธิ์หรือเอกสารราชการ 100,000 บาทขึ้นไป
33. ฐานซ่องโจร 20,000 บาทขึ้นไป
34. ฐานฆ่าผู้อื่น (ม. 288 289) 400,000 บาทขึ้นไป
35. ฐานลักทรัพย์ (ม.334) 50,000 บาทขึ้นไป
36. ฐานปล้นทรัพย์ หลักทรัพย์ 300,000 บาทขึ้นไป
37. ฐานให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม 100,000 บาทขึ้นไป
38. ถ้าเป็นกรณีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา หลักทรัพย์ 100,000 บาทขึ้นไป
39. ฐานชิงทรัพย์ 200,000 บาทขึ้นไป

จากหลักทรัพย์ที่มีหลากหลายประเภทนี้ ท่านสามารถเลือกใช้หลักทรัพย์ประกันตัว ได้ตามความสะดวก และความพร้อมเรื่องหลักทรัพย์ ของแต่ละท่านซึ่งอาจจะไม่เหมือนกัน บางท่านอาจมีหลักทรัพย์ เป็นโฉนดที่ดินอยู่ในมือ บางท่านอาจจะมีเป็นเงินสดเป็นของตนเอง อันนี้จะใช้ของตนเองว่าให้กับผู้ต้องหาได้เลยไม่ต้องมาเช่าหลักทรัพย์ไปเสียค่าใช้จ่าย การเช่าหลักทรัพย์และการรับประกันตัว เหล่านี้ เป็นสิ่งที่จะต้องวางแผนในการทำงานในเบื้องต้น เพราะว่าหากมาถึงวันจริงซึ่งเราต้องไปศาล ถ้าไม่มีการเตรียมตัวเตรียมการไว้ล่วงหน้าไม่มีหลักทรัพย์  จะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้เห็นมาหลายคนแล้ว เช่น หลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดิน ไม่ได้ทำการประเมินราคาเอาไว้ ซึ่งการประเมินสามารถประเมินราคาได้ที่สำนักงานที่ดิน เมื่อถึงวันที่จะต้องใช้งานเช่าหลักทรัพย์นั้น บางครั้งถ้าเป็นโฉนดที่ดิน ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด เรามาทำเรื่อง ทำราคาประเมินหลักทรัพย์ในสำนักงานที่ดินเขตกรุงเทพ ซึ่งถือว่าเป็นการประเมินราคาที่ดินข้ามเขต ต้องใช้เวลานานมากอาจจะครึ่งวัน หรือมากกว่านั้น ดังนั้น หากไม่มีการเตรียมการเรื่องหลักทรัพย์ไว้ล่วงหน้า จะทำให้การเช่าหลักทรัพย์ นี้ไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ ผู้ที่เดือดร้อนคือตัวผู้ต้องหานั่นเอง อย่าไปคิดว่าการดำเนินการหาหลักทรัพย์ประกันตัว เป็นเรื่องง่ายให้พยายามวางแผนเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้เยอะเยอะ ไม่ต้องมาทุกข์ใจกันในภายหลัง ในยามเมื่อ ถึงวันต้องใช้งานจริง แล้วไม่พร้อมตอนนั้นจะเป็นสิ่งที่ฉุกละหุก วุ่นวายเป็นอย่างมาก เพราะทุกอย่างไม่ได้ถูกดำเนินการเตรียมการไว้แต่เบื้องต้น ศาสตร์ทางด้านนี้ การเตรียมตัวแต่เบื้องต้น เป็นสิ่งสำคัญ เห็นกันมาเยอะ ที่ไปตายเอาดาบหน้า แล้วก็ตายกันจริงๆ ระวังปัญหาจรจาจรด้วย บางทีไปศาลไม่ทันเพราะ มีชุมนุมหรือประท้วง รถติด


หรือในเมื่อบางครั้งเหตุการณ์อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด เช่นโฉนดที่ดินบางพื้นที่ ศาลท่านอาจจะไม่รับก็ได้ ที่นี้หากเราได้ตรวจสอบเสียก่อน จับพัดจับพลู ถึงเวลาทำการประเมินโฉนดและทำการยื่นขอรับประกันตัวผู้ต้องหาเลย  โดยที่ตัวเราเองก็ไม่รู้มาก่อนว่าหลักทรัพย์โฉนดที่ดิน อันนั้นใช้ได้หรือไม่ได้ หรือบางครั้งโฉนดที่ดินบางประเภท ศาลท่านอาจจะไม่รับก็เป็นได้ อย่างนี้ต้องทำการตรวจสอบสอบถามให้เป็นที่แน่แท้ก่อน ไม่เช่นนั้นผลเสียจะเกิดขึ้น ดังที่กล่าวเอาไว้เบื้องต้น  อันไม่เป็นผลดีต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้ต้องหา เมื่อประกันตัวไม่ทัน ต้องนอนคุกอีกอย่างน้อย 2 ถึง 3 คืน  เราไม่อยากให้เป็นแบบนั้น เพราะเท่าที่ประเมิน ผู้ต้องหาจะล้นคุกอยู่แล้ว บรรดาญาติพี่น้องผู้ช่วยเหลือต้องเหนื่อยทำงานซ้ำแบบเดิมอีกรอบ คือในเมื่อโฉนดที่ดินหลักทรัพย์ อันเก่าใช้ไม่ได้ ต้องวิ่งหาที่ดินแปลงใหม่ ซึ่งพอจะมีอยู่ตรงไหนบ้าง นำข้อมายืนให้ศาลท่านได้พิจารณากันใหม่ ถ้าเป็นการเดินทางก็ต้องเดินทาง 2 รอบ กระบวนการทุกอย่าง ต้องเริ่มต้นกันใหม่หมด คือต้องรีสตาร์ทหาหลักทรัพย์ ดังนั้นค่าใช้จ่ายงบประมาณอาจจะบานปลาย การประกันตัว ใช้ระยะเวลาเวลายื่นเย้อยาวนานออกไป อันนี้พูดเพื่อให้มองเห็นภาพว่า การผิดพลาดนั้นส่งผลเสียประใดบ้าง บางครั้งญาติพี่น้องต้องลางาน หรือเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัด เพื่อมาทำการยื่นประกัน ให้กับผู้ต้องหานี้ เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ ทีนี้ล่ะปัญหาจะเกิดอีกเยอะ ในความคิดของเราเองจากการที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน บอกว่าการทำงานแบบนี้พยายามตั้งใจทำไปครั้งเดียวจบสิ้นดีที่สุด ไม่ต้องมีรอบ 2 รอบ อ่านอาจจะทำให้ท่านต้องเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การเสียเวลาในการทำงานเช่นเดิมหลายๆครั้งย่อมไม่เป็นที่ สนุกและไม่เป็นผลดีแก่ใครๆทั้งสิ้น เพราะการเช่าหลักทรัพย์ มันต้องใช้เงินทุน ใช้เวลาและใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย มัวปล่อยเวลายาวนานไป ค่าใช้จ่ายกินตัว รวมถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ซึ่งอยู่ในคุกอีกด้วย ด้วยความปรารถนาดีขอให้ประกันได้กันสำเร็จทุกคน จะได้ออกมาใช้ชีวิตกันอย่างเป็นปกติสุขภายนอก เมื่อท่านได้มีชีวิตเฉียดคุกแล้ว จะรู้ว่าชีวิตภายนอกนั้นช่างอิสระเสรีเสียนี่กระไร


หลายคนสอบถามมาว่า  การดำเนินการนั้นใช้เวลากี่วัน  ในแต่ละคดีนั้น  มีความยุ่งยากในการรับประกันตัวผู้ต้องหาแตกต่างกันออกไป บางคดีซึ่งเป็นข่าวดังออกทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อย่างนี้ก็คง  ประกันตัวไม่ง่าย   เนื่องจากต้อง ความละเอียดรอบคอบ คำนึงถึงผลกระทบต่างๆ  แต่ละคดีหลักทรัพย์ประกันตัวใช้ไม่เท่ากัน ตรวจสอบด้วยนะ
แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  ทางเรานั้น  ทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถทุกครั้ง  ทำให้มันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ทำด้วยความใส่ใจ  ทำด้วยคิดถึงผลดีผลเสียต่างๆ  ไม่ใช่ทำเพียงแต่ว่าให้มันเสร็จไปวันๆ เท่านั้น  หากใครได้เคยร่วมงานกับเรา จะทราบ ถึงมาตรการในการทำงาน  ต่างๆนี้ วางใจ  ไว้ใจ  และ ใช้บริการกับเราได้  หากมีปัญหาโทรมาปรึกษา หารือกันก่อน เตรียมตัวเตรียมใจวางแผน การทำงานเพราะว่ามีการวางแผนทางด้านกฎหมายอีกด้วย  แต่ละคดีมีรูปแบบไม่เหมือนกัน  คดีต่างๆโดยเฉพาะคดีอาญาซึ่งต้องมีการประกันตัวหรือการรับประกันตัวนั้น มันมีหลายฐานความผิดตามกรรมหรือการกระทำ มีทั้งบทหนัก บททั่วไป ดังนั้นวงเงินที่ใช้หรือหลักทรัพย์ประกันตัว ย่อมมีความแตกต่างกันออกไปตามความหนักเบาแห่งข้อหาและ คดีแต่ละอย่างนั้นจะประกันตัวได้หรือไม่ก็ต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลโดยมีเหตุที่อาจจะไม่ให้มีการประกันตัวเกิดขึ้นก็ได้ แต่ทุกอย่างก็ต้องมีเหตุผล เช่น หลักทรัพย์ไม่น่าเชื่อถือ หรือกลัวว่าผู้ต้องหาเองจะหลบหนี หรือกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน แบบนี้เป็นต้น  

เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ผู้ต้องหา 

http://xn--12cm5baskk6cyb5bu3aocv1iumb.blogspot.com/p/bailrentassets.html


ติดต่อมาที่ โทร 081 189 5861

4 ความคิดเห็น:

arrak wottervepag กล่าวว่า...

ครับชอบครับ

Wanchanok Bunchan กล่าวว่า...

อยากเช่าหลักทรัพย์ประกันตัวพี่คดีค้ามนุษย์ต่ำกว่า18ได้ไหมค่ะ ทำยังไง จ.ชลบุรีค่ะ

Wanchanok Bunchan กล่าวว่า...

อยากเช่าหลักทรัพย์ประกันตัวพี่คดีค้ามนุษย์ต่ำกว่า18ได้ไหมค่ะ ทำยังไง จ.ชลบุรีค่ะ

Unknown กล่าวว่า...

มีให้เช่าหลักประกันคดีความเรื่องยายาเสพติดมมั้ยค่ะ

แสดงความคิดเห็น